avatar

Eva Rohde

Rozvoj osobnosti a praktická životná filozofia

Ak zistíte, že v niektorých situáciách potrebujete zosilnieť a dospieť, je to dobrá správa: ozýva sa váš potenciál, že máte kam rásť