avatar

Eva Rohde

Mediácia a rozvoj osobnosti

Od konfliktu ku spolupráci

Pracujem s tými, ktorí chcú pochopiť: Prečo má táto osoba (situácia) tak vyvádza z miery? Ako zaregavať, aby som rešpektoval sám seba, ale nepadal do toho znova a znova?