Osobný koučink

Ak vás niečo trápi, nie ste s niečím vo svojom živote spokojní, neviete si s niekým alebo niečím rady… je to signál, že váš život môže byť oveľa lepší, keď túto výzvu prijmete a vyriešite.

Napríklad, ak ste doteraz boli s niečím v pohode, ale už vám to nestačí, to nie je žiadna chyba: svet okolo nás, ľudia okolo nás a aj my sami sa neustále vyvíjame. Musíme to však vyriešiť, aby sme zas boli spokojní.

Verím, že je jedno, aký ma kto problém: čo sa počíta, ako sa k tomuto problému postaví. Začneme hádzať vinu na druhých, alebo prevezmeme zodpovednosť za svoju situáciu a spravíme čo treba, aby sme to zmenili?

Ako pracujem:

Najskôr musíme nájsť, kde presne ste zaseknutí a čo potrebujete riešiť. (Toto vôbec nemusí byť jasné na prvý pohľad: napríklad osobné problémy sa môžu tváriť ako pracovné a naopak.) Takže sa vôbec nemusíte trápiť tým ako začať. A majte so sebou trpezlivosť, ak potrebujete viacej času začať o sebe rozprávať. Čo verím, že pomáha: uvoľnite sa a sústreďte maximálne na to, čo vám momentálne vo vašom živote najviac vadí.

Až v ďalšom kroku si určíte problém, ktorý chcete riešiť, a ktorým sa budeme spolu zaoberať (možno aj počas niekoľkých týždňov). Pomôžem vám hľadať súvislosti, aby ste svojej situácii začali lepšie rozumieť, vyznali sa vo svojich protichodných myšlienkach a pocitoch a zrevidovali si vlastné hodnoty a priority: to všetko, aby ste čo najlepšie zvládli vašu zmenu k lepšiemu. Uvidíte, že postupne sami začnete rozlišovať kroky, ako sa v tejto oblasti posunúť dobrým smerom.

Mojim cieľom je tiež vás podporiť v tom, aby ste sa naučili narábať so sebou dôstojne, a nevytýkali si kroky, ktoré ste doteraz urobili a možno na ne nie ste hrdí. Zároveň vás podporím v tom, aby ste v sebe prebudili čerstvú zvedavosť a silu hľadať cestu k svojmu vytúženému cieľu. Verím, že jedného dňa budete na seba hrdí, na kroky, ktoré ste v tomto smere podnikli.

Cena:

Za poskytnuté služby si účtujem zmluvné ceny uvedené v mojom aktuálnom ceníku.

Témy, ktorými sa najčastejšie zaoberám:

  • Hľadanie si životného partnera a založenie rodiny
  • Nedostatok motivácie / dlhodobá únava v práci
  • Vzťahy medzi parnermi: chceme viac než len žiť vedľa seba / výzvy novej životnej etapy / vzájomný rešpekt / žiarlivosť
  • Vzťahy rodičov k malým deťom (nedostatok autority, nepreberanie zodpovednosti)
  • Čelenie strachom / neistote / dlhodobý smútok / nerozhodnosť
  • Vzťahy medzi rodičmi a dospelými potomkami
  • Neprimerané reakcie v určitých situáciách
  • Ako sa dívať do budúcnosti po velmi nepríjemnej skúsenosti?
  • Zomiera mi rodič / strata blízkej osoby.

Môj kontakt:

Neváhajte ma kontaktovať. Teším sa na naše stretnutie.