Mediácia

Mediácia je spôsob ako si medzi sebou urovnať spory priateľskou, mimosúdnou cestou, pričom vašou oporou pri takomto riešení je — neutrálny a nezávislý profesionál. Mediátor vám predovšetkým pomôže prevziať za vašu situáciu zodpovednosť a nastaví vám rámec, v ktorom bude môcť situáciu spolu vyriešiť vzájomne výhodným spôsobom. Všetky informácie, ktoré si v tomto procese účastníci medzi sebou vymenia, sú prísne dôverné a zostávajú len medzi účastníkmi.

Prečo je niekoho mediácia úspešná a u iných nie: Podľa mňa toto súvisí so skutočnosťou, že úspešná mediácia ide ruka v ruke s osobným rozvojom jej účastníkov. Mediáciu preto rozhodne nepovažujem len za nástroj ako kultivovať komunikáciu mezi stranami.

Ak sa mnou necháte viesť, prevediem vás vašim konfliktom od jeho súčasného bodu do stavu, v ktorom budete schopní sa spolu baviť o možných riešeniach a z nich sa rozhodnúť pre tie, ktoré vám obom najviac vyhovujú.

Ako pracujem:

Informačné sedenie: Účelom tohto bezplatného stretnutia je, aby ste si urobili jasný obraz o tom, čo je to mediácia. Zároveň vám ukážem, ako vám mediácia môže pomôcť vo vašej konkrétnej situácii. Informačné sedenie možno uskutočniť s každým z vás zvlášť, alebo naň môžte prísť hneď spolu.

Mediačné sedenie: Akonáhle obaja súhlasíte s pravidlami mediácie, môžeme začať pracovať na vašej situácii. V prvom rade bude mojim cieľom pochopiť každého z vás, z akej perspektívy sa na váš koflikt dívate, a v čom presne vaša nezhoda väzí. Až potom môžeme začať dávať vaše uhly pohľadov dohromady a hľadať schodné riešenie. Uvidíte, že vám to spraví dobre: vyjadriť sa ako veci naozaj vidíte, cítiť sa rešpektovaný, aj keď spolu nemusíte súhlasiť. Tým, že vašu situáciu preberieme z viacerých strán, začnete sami identifikovať tie správne kroky, ako si s vašou situáciou poradiť.

Individuálne sedenie: Ak to uznám za potrebné vzhľadom na vašu situáciu, navrhnem vám — každému z vás — jedno alebo viacero individuálnych sedení. Mojim zámerom je dať vám príležitosť vyjadriť veci, ktoré nechcete nevyhnutne vyjadriť pred tým druhým. Je však dôležité ich dať zo seba von, aby ste vašim konfliktom mohli účinne prejsť. Tieto sedenia sú tiež prospešné na to, aby ste zaujali funkčný postoj k vašej situácii a k mediácii.

Cena:

Za poskytnuté služby si účtujem zmluvné ceny uvedené v mojom aktuálnom ceníku.

Moje mediačné vzdelanie:

  • Mediation und Mediative Kommunikation (Institut für Mediative Kommunikation und Diversity-Kompetenz, Berlin, Germany)
  • Inter-Enterprise Mediation (Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris, France)
  • Master of Mediation (University of Luxembourg)

Som mediátorkou pre občianskoprávne a obchodné veci, zapísaná na zozname mediátorov Minsterstva spravodlivosti Luxemburského veľkovojvodstva.

Môj kontakt:

Neváhajte ma kontaktovať. Teším sa na naše stretnutie.

Tu si môžete prečítať môj článok: Mediácia – čo je to?