O mne

  1. Som koučka a mediátorka, manželka a mama dvoch detí. Svoj život si formujem tak, aby mi v ňom všetko dávalo zmysel, tak v otázkach každodenného života, ako aj môjho smerovania.
  2. Svojou prácou pomáham ľuďom pracovať s ich nespokojnosťou a túžbami: pomáham im ujasniť si, čo vo svojom živote v danom momente potrebujú a touto zmenou zdárne prejsť. Tiež ich celkovo podporujem v tom, aby sa nebáli čeliť svojim problémom a konfliktom, inak si svoje nepríjemnosti len predlžujú.
  3. Pochádzam zo Slovenska, z národa plného emócií, pre ktorý sú dôležité dôvera a teplo vo vzťahoch. Máme blízky vzťah a kus spoločnej histórie s českým národom, ktorý v histórii vždy hľadal cestu vpred nenásilnou cestou.
  4. Žijem v Luxembursku, ktoré ma prvotne zaujalo svojou prirodzenou krásou, postupne však viac a viac svojou otvorenosťou pre iné kultúry, pričom je v histórii tiež spojené s dávnym Českým kráľovstovm.
  5. Svojou pôvodnou profesiou som právnik, vďaka ktorej mám dobre rozvinuté analytické myslenie, zmysel pre detail a termíny. Zároveň mi vďaka nej došlo, že aby právo spoločnosti skutočne slúžilo, musia zákony a zmluvy dávať zmysel — byť zrozumiteľné a rovnovážne nastavené —, inak len prispievajú do chaosu a zneužívaniu moci.
  6. Celý život na sebe neustále pracujem. V mladosti môj život napĺňala najmä hudba, neskôr akademické vzdelanie (právo a manažment). Rokmi som sa popri svojej práci naplno pustila (už je to vyše 15 rokov) do štúdia osobnému rozvoja: práce na sebe a koučingu. Nakoniec som si aj profesionálne pridala mediáciu (riešenie sporov mimosúdnou cestou), ktorá prirodzene prepája môj právny profil s dôrazom na tvorbu zmysluplných dohôd a štúdium spolupráce a medziľudských vzťahov.
  7. Ak ste zvedaví, prečo sa moje stránky volajú erz.lu: E ako Eva, R ako Rohde, Z ako Žlnayová (moje meno za slobodna), .lu pretože žijem v Luxembursku. Navyše vidím metaforu, ktorá sa mi velmi páči, medzi slovom “Erz” a mojou prácou: V prírode je “Erz“ (v nemeckom jazyku, po slovensky to znamená “ruda“) skala, ktorá obsahuje množstvo vysokohodnotných prvkov, hlavne kovy. Aby sme tieto kovy mohli v praktickom živote využiť, potrebujeme najskôr rudu vyťažiť zo zeme a potom ju rafinovať a spracovať. Keď sa pri svojej práci rozprávam s ľuďmi o tom, čo práve riešia vo svojom živote, prechádzame spolu cez množstvo informácií, až kým nenarazíme na tie informácie, ktoré majú cenu zlata. Ak tieto klient dobre spracuje a použije vo svojom živote, skutočne sa dostáva tam, kam potrebuje, a to je úžasné.